Nieuws

Agenda Algemene Ledenvergadering CKN

Op dinsdag 19 maart van 20.00 tot 21.00 uur is in In de Oude Werkplaats, Tweede Heselaan 121, onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 

Agenda
1.    Mededelingen  
2.    Vaststellen agenda  
3.    Bespreken en vaststellen verslag ALV 2023  
4.    Bespreken en vaststellen concept jaarverslag 2023  
5.    Bespreken concept jaarrekening 2023  
6.    Concept-begroting 2023 
7.    Oordeel Kascontrolecommissie (Jenny Kamstra en Arthur Verstegen) 
8.    Voordracht nieuw bestuurslid Daphne van den Boogaard
9.    Voorstel verhoging Contributie Persoonlijk lidmaatschap 
10.    Vooruitblik 2024 door Suzanne Baks en Nicole Klein
              - Commissie Young (voorstel )
              - Verhoging tarief sprekers 
              - College HAN/Samenwerking met Logeion/Communicatielounge
11.         Rondvraag en sluiting 

Wil jij de vergaderstukken ontvangen? Stuur dan een mail naar secretaris@communicatiekringnijmegen.nl

 

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen