Commissies

Commissies bij de Communicatiekring Nijmegen voeren een deel van het programma uit. Elk lid kan ook lid worden van een of enkele commissies.

Je kunt dan meedenken over de invulling van het jaarprogramma en meewerken aan de uitvoering ervan. Heb je interesse? Log dan in op het ledenportaal of meld je via de mail aan bij het bestuur van de Communicatiekring Nijmegen.